KontaktStrona główna
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o SWWAIDS.
Podaj e-mail:

       
Kwota:
PLN
Minister Pracy i Polityki Społecznej w zasięgu Pytania.
2014-11-27

 

Jest więc szansa na rzetelną debatę o sprawach ważnych dla osób żyjących z HIV. Członkinie i członkowie Stowarzyszenia” Bądź z nami” będą uczestniczyć w tej sesji. Mamy ogromną prośbę – Jeżeli macie Państwo pytania, przekażecie je Nam (ostateczny termin godzina 11:00 1 grudnia) to My te pytania zadamy.
Poniżej wklejamy informację czym zajmuje się Ministerstwo Pracy. Pomyślcie dzisiaj. Napiszcie jutro. Odpowiedź 1 grudnia. Czekamy. Można napisać na fb Stowarzyszenie Bądź z nami lub Pozytywny Świat Kobiet lub na maila: pozytywnyswiatkobiet@gmail.com lub badzznami@swwaids.org

W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej,zabezpieczenie społeczne; praca i sprawy rodziny.

Dział praca obejmuje sprawy:

zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
stosunków pracy i warunków pracy;
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;
Dział rodzina obejmuje sprawy:

rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
uwarunkowań demograficznych w kraju;
koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.
Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
funduszy emerytalnych;
pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
kombatantów i osób represjonowanych;
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
stowarzyszenie.badz.z.nami
7542351
Całodobowy Telefon Zaufania
(22) 692 82 26

Skutki uboczne leków ARV?

Tak
Nie
Gosci online: 1
Wizyty: 1009783